Corrective classes for kids


Good Posture Academy at PDR offers group classes for kids with posture problems. Every Tuesday at 4 pm & 5 pm in Mount Prospect.
We offer free demonstration class with a posture screen by an experienced physical therapist on September 19th!
Kids classes are also available in Addison. Every Tuesday at 4pm & 5:30pm.
Call 847-459-4779 to sign up for the classes today!


Akademia Dobrej Postawy przy PDR zaprasza na zajęcia dla dzieci w każdy wtorek o godz. 4pm i 5pm w Mount Prospect.
Pierwsze zajęcia pokazowe oraz darmowa ocena postawy przez magistra rehabilitacji już 19 września.
PDR oferuje również zajęcia dla dzieci w Addison, w każdy wtorek o godz. 4 pm i 5:30 pm.
Zadzwoń pod 847-459-4779 aby zapisać swoje dziecko na zajęcia!