Bezpośredni dostęp do fizjoterapii w Illinois

USTAWA O PRAKTYCE FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

Od 16 sierpnia 2018 r. w Illinois nie jest wymagane posiadanie skierowania do kliniki rehabilitacyjnej. Ustawa Illinois Physical Therapy Practice Act pozwala pacjentom udać się bezpośrednio do licencjonowanego fizjoterapeuty na ewaluację i leczenie.

Niezależnie od tego jednak niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą mieć inne wymagania. Przed pierwszą sesją fizjoterapeutyczną należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, aby potwierdzić, czy można rozpocząć rehabilitację bez wizyty u lekarza w celu uzyskania skierowania. W przeciwnym razie ubezpieczenie może odmówić pokrycia kosztów  i obowiązek płatności za terapię będzie spoczywał na pacjencie.

Niektóre fundusze pracownicze wymagają skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, zanim pacjent uda się na pierwszą wizytę u fizjoterapeuty. Przed rozpoczęciem leczenia, każdy pacjent powinien skontaktować się ze swoim pracodawcą w celu ustalenia ewentualnych wymogów, które trzeba spełnić przed rozpoczęciem rehabilitacji. Większość  planów pracowniczych wymaga wydania skierowania przez lekarza prowadzącego.

Pacjenci powinni mieć na uwadze, że prawo wymaga od fizjoterapeuty, świadczącego usługi bez skierowania od lekarza, aby w ciągu 5 dni roboczych po pierwszej wizycie zgłosił do lekarza prowadzącego fakt rozpoczęcia rehabilitacji. Pacjent zostanie również skierowany do lekarza w następujących okolicznościach:

  • Jeśli nie ma wymiernej poprawy po 10 wizytach lub 15 dniach roboczych;
  • Jeśli pacjent wraca na rehabilitację z powodu tego samego lub podobnego schorzenia po 30 dniach kalendarzowych od oficjalnego zakończenia poprzedniej terapii;
  • Pacjent, którego stan zdrowia po ewaluacji wskazuje, że potrzebuje pomocy lekarskiej a nie fizjoterapeutycznej.