Podcast

Home » Podcast

PD Rehab Podcast

Zaburzenia układu pokarmowego

przez Piotr Domagala | Choroby układu pokarmowego to schorzenia, które dotykają narządy do niego należące...

Nerw czaszkowy: błędny

przez Piotr Domagala | Choroby układu pokarmowego to schorzenia, które dotykają narządy do niego należące...

Układ oddechowy

przez Piotr Domagala | Układ oddechowy człowieka – układ oddechowy u człowieka rozumnego; jednostka anatomiczno-czynnościowa...