Choroba Parkinsona, problemy z równowagą i błędnikiem

CO ZWIĘKSZA RYZYKO UPADKU?

Kiedy mówimy o problemach z utrzymaniem równowagi, zwykle mamy na myśli osobę starszą. I rzeczywiście, problem ten w największym stopniu dotyczy seniorów ale nie tylko nich. Zawroty głowy, problemy z błędnikiem i zaburzenia równowagi dotykają również osoby w młodszym wieku. Coraz więcej młodych ludzi kierowanych jest do naszej Kliniki na leczenie zaburzeń równowagi i silnych zawrotów głowy, związanych z dolegliwościami ucha wewnętrznego.

Zawroty mogą pojawiać się w następstwie gwałtownej zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą, ale mogą być także znakiem poważniejszych dolegliwości. Fizjologiczne zawroty głowy nie powinny budzić niepokoju. Zaniepokojenie powinny natomiast wzbudzić takie, które występują po raz pierwszy w życiu i nie można ich wytłumaczyć czynnikiem zewnętrznym. W przypadku wystąpienia zawrotów wraz z silnymi bólami głowy, osłabieniem kończyn, zanikiem czucia typu drętwienie jednej połowy ciała lub problemy z mową, należy niezwłocznie udać się do lekarza lub na pogotowie.

PROGRAM LECZENIA ZABURZEŃ RÓWNOWAGI W P D REHAB

Przyczyny zawrotów głowy są bardzo różnorodne i dlatego szczególną rolę odgrywa dokładne zebranie wywiadu od pacjenta i uściślenie, co kryje się za objawami. Nasi licencjonowani terapeuci są ekspertami w leczeniu większości typów zaburzeń równowagi i zawrotów głowy. Oferujemy kompleksowy program – Vestibular rehabilitation therapy (VRT), mający na celu poprawę równowagi, ćwiczenie prawidłowego chodu, wzmocnienie mięśni i zwiększenie ich elastyczności.

PROBLEMY Z RÓWNOWAGĄ WŚRÓD SENIORÓW

Choroby przewlekłe u osób starszych mogą utrudniać aktywność fizyczną a nawet uniemożliwiać na jakiś czas poruszanie się co osłabia mięśnie i powoduje problemy ze stawami a w konsekwencji doprowadza do częstszych upadków. Ponadto ograniczona mobilność sprawia, że seniorzy rzadziej wychodzą na zewnątrz a przy mniejszej ekspozycji na słońce poziom witaminy D powoli spada, zwiększając ryzyko złamań. Ponadto czynniki środowiskowe, takie jak słabe oświetlenie, podwijające się dywany, śliskie podłogi mogą zagrozić bezpieczeństwu seniora w domu. Czynności które wiążą się z wysokim ryzykiem, na przykład wspinanie się na krzesło aby wyjąć przedmiot z wysokiej półki, są również wymieniane jako jedna z najczęstszych przyczyn upadków.

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO UPADKÓW

Wiele schorzeń może wpływać na równowagę i zwiększać ryzyko upadku:

 • Choroby przewlekłe, w tym zaburzenia nerwowo-mięśniowe, choroba Parkinsona, choroby serca, zapalenie stawów
 • Upośledzenie funkcji poznawczych
 • Choroby układu mięśniowo-szkieletowego
 • Problemy z błędnikiem
 • Problemy ze wzrokiem i słuchem

CHOROBA PARKINSONA I UPADKI

Badania pokazują, że osoby z chorobą Parkinsona są dwukrotnie bardziej narażone na upadek. Upadki mogą być niegroźne, powodując tylko guzy i siniaki, ale mogą również prowadzić do poważnych obrażeń, powodując dodatkową niepełnosprawność. Istnieje kilka czynników, które zwiększają ryzyko upadku u osób z chorobą Parkinsona:

 • Pochylona postawa, charakterystyczna dla chorych na Parkinsona – sprawia, że częściej i łatwiej traci się równowagę, szczególnie na nierównej powierzchni, podczas wchodzenia po schodach, wysiadania z samochodu.
 • Niestabilność postawy – choroba Parkinsona zaburza prawidłowy odruch balansowania kończynami górnymi w czasie chodu, co zwiększa ryzyko upadku.
 • Zamrożenie chodu – jednym z typowych objawów tej choroby jest uczucie braku możliwości poruszania się. Może to trwać kilka sekund do kilku minut i znacznie zwiększa ryzyko upadku.
 • Wzrok – u niektórych osób choroba Parkinsona może powodować problemy ze wzrokiem, takie jak nieostre widzenie lub trudności z oceną położenia przedmiotów przestrzeni.
 • Osłabienie mięśni
 • Leki – jednym z efektów ubocznych leków stosowanych w chorobie Parkinsona, które mają na celu spowolnienie objawów, jest dyskineza – niekontrolowane i nieprzewidywalne ruchy twarzy, rąk, nóg i tułowia. Ponadto niektóre leki mogą obniżać ciśnienie krwi, co powoduje zawroty głowy, zwiększając ryzyko upadków.