Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Home » Jak Leczymy » Fizjoterapia » Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Co to są zawroty głowy?

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi występują u 20-30% ludzi dorosłych i u kilkunastu procent dzieci, najczęściej dotykając kobiety i osoby powyżej 65 roku życia. Zawroty głowy mogą pojawiać się nagle, bez wyraźnego powodu, albo mogą być poprzedzone takimi objawami jak: oczopląs, nadmierne pocenie się, nudności czy dzwonienie w uszach. Są dość powszechne i jeśli nie występują często i ustępują dość szybko, nie powinny budzić naszego niepokoju. Jeśli jednak pojawiają się coraz częściej i trwają coraz dłużej, warto im się przyjrzeć bliżej, bo poza tym, że utrudniają nam życie, mogą być objawem poważniejszych chorób i zaburzeń.

Inne możliwe przyczyny zawrotów głowy:

  • migrenowe bóle głowy
  • uraz głowy
  • operacja ucha
  • półpasiec w uchu lub wokół ucha (półpasiec ucha)
  • otoskleroza, kiedy problem wzrostu kości ucha środkowego prowadzi do utraty słuchu
  • choroba móżdżku lub pnia mózgu
  • stwardnienie rozsiane
  • problemy z szyją wpływające na miejscowe krążenie krwi

Rodzaje i objawy zawrotów głowy

Lekarze rozróżniają dwa różne rodzaje zawrotów głowy. Pierwszym z nich są zawroty głowy układowe, charakteryzujące się tym, że pacjent ma wrażenie, że on sam porusza się (wiruje lub kołysze) w stosunku do otoczenia lub odwrotnie, że otoczenie wiruje względem niego. Pojawiają się nagle, często towarzyszą im nudności i niekiedy wymioty.  

Drugim rodzajem są zawroty głowy nieukładowe, opisywane jako mało sprecyzowane uczucie niepewności, niestabilności przy chodzeniu z towarzyszącym wrażeniem braku równowagi.

Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Podstawą prawidłowego leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi jest ich prawidłowe zdiagnozowanie i określenie źródła problemu. Do tego celu nasi specjaliści używają sprzętu do okulografii. Po przeprowadzeniu dokładnej oceny terapeuta opracowuje zindywidualizowany plan leczenia, który obejmuje określone ćwiczenia głowy, ciała i oczu, a także manualną technikę Strain Counterstrain, która ma na celu stabilizację nerwów obwodowych i poprawę krążenia krwi.

Vestibular rehabilitation therapy (VRT), stosowana w naszej Klinice, to jedna z technik rehabilitacyjnych, mająca na celu leczenie problemów związanych z błędnikiem. Terapeuta wykorzystuje specjalistyczne ćwiczenia, które mają na celu stabilizację oko-ruchową  i chodu. Większość ćwiczeń obejmuje ruchy głowy, które mają zasadnicze znaczenie dla stymulacji i treningu układu przedsionkowego.