Przygotowanie Do Powrotu do Pracy

Home » Jak Leczymy » Fizjoterapia » Przygotowanie Do Powrotu do Pracy

Co to jest przygotowanie do powrotu do pracy?

Jeśli w wyniku wypadku w pracy doszło do urazu, wymagającego leczenia i rehabilitacji, pracownik może potrzebować dodatkowej, specjalnej fizjoterapii, zwanej Przygotowaniem do Powrotu do Pracy. Jest to integralna część programu rehabilitacji, która pomaga pacjentom bezpiecznie powrócić do wykonywanego zajęcia a przy tym, ucząc prawidłowych nawyków, uniknąć ponownego urazu.

Założenia programu

Głównym celem programu przygotowującego do powrotu do pracy jest przywrócenie sprawności pacjenta do poziomu umożliwiającego powrót do poprzednich obowiązków i możliwość wykonywania wszystkich zadań, związanych z zajmowanym stanowiskiem. Terapeuci skupią się na poprawie wytrzymałości i siły fizycznej, aby umożliwić bezpieczny powrót do zajęcia, wykonywanego przed wypadkiem.

Fizjoterapia powypadkowa zwykle trwa do 4 tygodni, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 tygodnie. Ten dodatkowy czas może być wymagany ze względu na to jak poważny był wypadek i jak długo poszkodowany był niezdolny do pracy  jak również inne czynniki, takie jak przebyte w przeszłości choroby i urazy, inne  przewlekłe schorzenia, otyłość itp.

Jak wygląda przygotowanie do powrotu do pracy?

Chociaż każdy program jest inny a rodzaj ćwiczeń i ćwiczone ruchy zależą od specyfiki wykonywanej pracy a także od kondycji pacjenta i okoliczności urazu, istnieją pewne kluczowe elementy, które pozostają niezmienne w czasie każdej indywidualnej terapii:

  • Sesje trwające od 2 do 4 godzin, 3-5 dni w tygodniu
  • Wykonywanie zadań w dużej mierze symulujących pracę
  • Nacisk na zapobieganie podobnym kontuzjom w przyszłości – nauka bezpiecznych nawyków ruchowych oraz odpowiedniej mechaniki ciała
  • Stopniowe wprowadzanie różnych technik stymulujących zmiany w mechanice ciała a także zachęcanie do stosowania nowo nauczonych metod.
Specjalny dobór wszystkich ćwiczeń w celu poprawy siły, wytrzymałości, elastyczności i ogólnego funkcjonowania organizmu jest niezbędny do pomyślnego powrotu do wcześniejszych obowiązków. Po zakończeniu programu pacjent otrzymuje kompleksowy program ćwiczeń do wykonywania w domu, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, aby zachęcić go do dalszej pracy nad powrotem do pełnej sprawności i zapewnić trwały sukces terapii.